Mesleki Eğitim

 Ülkemizde her yıl yüzlerce can kaybına, binlerce kişinin sakat kalmasına ve ciddi miktarda ekonomik kayıplara sebebiyet veren iş kazalarını oluşturan en önemli etkenin “insan” olmasından yola çıkan Federasyonumuzun hedeflerinden birisi; iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak çalışanların yaptığı işin tehlikelerine karşı bilinçlendirilmesi, mesleki becerilerini geliştirmeleri için eğitimi ve paneller, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek toplumda iş güvenliği kültürünün oluşmasını sağlamaktır.

         25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile çalışma hayatına “mesleki yeterlilik” kavramı girmiştir. Öncelikle iş kazası sayısında ve olası sonuçlarının ağır olduğu çok tehlikeli ve tehlikeli işlerle ilgili sektörlerden 40 meslekte oluşturulan meslek standartları, Mart 2016'da 8 mesleğin daha listeye eklenmesiyle birlikte 48 olmuştur. Tüm meslek dallarını kapsayacak Meslek standartı oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bahsi geçen iş kazalarının azalması için son derece önemli olan nokta çalışanların yetkin oldukları işte çalışmaları ve işverenlerin mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilere iş vermesidir.

         Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile belgelendirme için sınav yapmaya yetkili, inşaat iş kolundaki birçok standardı da belirleyen İnşaat Sanayicileri İşverenler Sendikası (İNTES) ile  Federasyonumuz (İSAF) arasında  yapılan sözleşme çerçevesinde çalışanların belgelendirilmesine yönelik yapılan sınavlar için İNTES'in çözüm ortağı olarak sınav ortamının düzenlenmesi, lojistik ve konaklama organizasyonu yapılması, adaylara başvuru esnasında rehberlik etmekteyiz. Bu konuda dernek üyelerimize ve uzmanlara süreçle ilgili bilgilendirme toplantıları önümüzdeki dönemde yapılacaktır.

         
“Her işe yetkin insan” hedefi olan bu yasal düzenleme için Mayıs 2016'da kanunun verdiği bir yıllık sürenin dolmasıyla iş müfettişlerinin denetiminde 2016 yılı sonuna kadar belirli oranda esneklik gösterilerek sadece uyarı yapılmakla birlikte  2017 yılı ile  birlikte kanunun gerektirdiği cezai şartlar işletilecektir. Halen devam eden ve 2017 yılının sonuna kadar sürecek olan %100 devlet desteği, 2018 yılından itibaren %50olarak uygulanacaktır. Bu nedenle hem verilen destekten tam olarak yararlanmak için hem de yasal zorunluluğun yerine getirilmesi açısından mesleki yeterlilik belgelerinin alınması önem arz etmektedir.

Detaylı bilgi sunum dosyasında mevcuttur.

İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ KURUMLAR
REKLAM ALANI
DUYURULAR
web sitemiz yayına girdi - 17.08.2016
REKLAM ALANI