Mesleki Eğitim

13.Temmuz. 2016 tarihinde Yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik ile 109 adet iş tanımı yapılmış ve bu işlerde çalıştırılacak kişilerin yönetmelikte belirlenen belgelerden birine sahip olmayanların T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün Meseleki Eğitim Merkezleri ve bu merkezlerle koordineli olarak hareket eden Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile verdiği mesleki eğitimi alması zorunlu kılınmıştır. Federasyonumuz İSAF ile HBÖGM arasında yapılan protokol kapsamında verilen bu eğitimler Federasyonumuz'a bağlı dernekler aracılığı ile uygulanmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile belgelendirilmektedir.

Detaylı bilgi sunum dosyasında mevcuttur.

İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ KURUMLAR
REKLAM ALANI
DUYURULAR
web sitemiz yayına girdi - 17.08.2016
REKLAM ALANI