YÖNETMELİK

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
• İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında YönetmelikÇalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili TarafındanYürütülecek İş Sağlığı Ve GüvenliğiHizmetlerine İlişkin Yönetmelik
Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Tozla Mücadele Yönetmeliği

İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ KURUMLAR
REKLAM ALANI
DUYURULAR
web sitemiz yayına girdi - 17.08.2016
REKLAM ALANI